Tłumacz z rumuńskiego na polski za darmo

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(23 głosy, ocena: 4.7/5)


  Darmowy tłumacz rumuńsko-polski do tłumaczenia pojedynczych słów, fraz, zdań i krótkich tekstów. Aby przetłumaczyć, wprowadź tekst w górnym oknie edytora. Następnie naciśnij zielony przycisk "Tłumacz", aby rozpocząć tłumaczenie rumuńsko-polskie. Tekst zostanie natychmiast przetłumaczony w dolnym oknie.

 0 /5000


Alternatywny translator rumuńsko-polski online

Tłumacz online z rumuńskiego na polski, pomoże przetłumaczyć oddzielne wyrazy, frazy, zdania i krótkie teksty. Ten natychmiastowy tłumacz jest ograniczony do tłumaczenia do 1000 znaków jednocześnie.


 0 /1000

Rumuński to język należący do podgrupy bałkańsko-romańskiej języków romańskich dużej rodziny indoeuropejskiej. Rumuński jest językiem urzędowym Rumunii i Mołdawii. Język rumuński rozwinął się z kilku dialektów wulgarnej łaciny, która oddzieliła się od zachodnich języków romańskich między V a VIII wiekiem. Język rumuński odziedziczył po łacinie pięć przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik i wołacz. W ten sposób różni się od innych języków romańskich, w których nie ma już przypadków. Pod względem morfologicznym formy mianownika i biernika rzeczowników całkowicie się pokrywają, podobnie jak formy dopełniacza i celownika. Charakterystyczną cechą języka rumuńskiego jest jego niewielkie rozdrobnienie dialektalne. Dialekty Muntenii, Mołdawii, Maramureszu, Banatu i Transylwanii są niemal identyczne, z wyjątkiem niewielkiej liczby regionalizmów. Inna nazwa jest często używana dla języka rumuńskiego w Republice Mołdawii: "język mołdawski". Jednak na poziomie państwowym i w konstytucji kraju nazwa języka jest zapisywana jako rumuński. Język rumuński jest używany głównie w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej. Całkowita liczba osób posługujących się tym językiem wynosi około 28-29 milionów. Około 24 miliony to rodzimi użytkownicy języka.