Tłumacz z polskiego na ukraiński za darmo

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(330 głosów, ocena: 4.4/5)


  Darmowy tłumacz polsko-ukraiński online, który pomoże ci przetłumaczyć słowa, zwroty i krótkie teksty. Aby przetłumaczyć z polskiego na ukraiński, wystarczy wpisać tekst w górnym oknie. Następnie, naciśnij zielony przycisk "Tłumacz" a tekst zostanie przetłumaczony.

 0 /5000


Alternatywny translator polsko-ukraiński online

Alternatywna usługa tłumaczenia słów, fraz, zdań i krótkich tekstów. Należy pamiętać, że nasz translator polsko-ukraiński może przetłumaczyć tylko do 1000 znaków jednocześnie.


 0 /1000

Ukraiński to język wschodniosłowiański z rodziny języków indoeuropejskich, używany głównie na Ukrainie. Jest to język ojczysty Ukraińców. Najbliższym krewnym ukraińskiego jest język białoruski. Oba języki zostały częściowo ukształtowane na bazie wspólnych dialektów, do XVI wieku oba narody miały wspólny zachodnioruski alfabet. Dialekty języka ukraińskiego są tradycyjnie podzielone na trzy grupy: dialekt południowo-zachodni, dialekt północny i dialekt południowo-wschodni, który stał się podstawą współczesnego języka literackiego. Kanonicznym szykiem wyrazów w języku ukraińskim, podobnie jak w prawie wszystkich językach indoeuropejskich, jest SVO (subject-verb-object lub podmiot-orzeczenie-dopełnienie). Ze względu na dużą elastyczność języka, inne szyki wyrazów są również powszechne. W języku ukraińskim występują cztery czasy czasowników: czas teraźniejszy, czas przeszły, czas zaprzeszły, czas przyszły. W czasie teraźniejszym i przyszłym czasowniki odmieniają się przez osoby i liczby, w czasie przeszłym - tylko przez liczby, a w liczbie pojedynczej - przez płeć. Ukraiński alfabet cyrylicki składa się z 33 liter: 20 spółgłosek, 2 półsamogłosek, 10 samogłosek i miękkiego znaku spółgłoskowego. Całkowita liczba osób posługujących się językiem ukraińskim na świecie waha się od 36 do 45 milionów.