Tłumacz z polskiego na ukraiński

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(318 głosów, ocena: 4.4/5)  Bezpłatny polsko-ukraiński tłumacz do tłumaczenia wyrazów, fraz i zdań. Dla polsko-ukraiński tłumaczenia wprowadź polski tekst do okna w górze. Następnie, naciśnij zielony przycisk "Tłumacz" a tekst zostanie przetłumaczony.

 0 /5000


Alternatywny translator polsko-ukraiński online

Aby przetłumaczyć z polskiego na ukraiński, wprowadź tekst do górnego formularza edycji i naciśnij przycisk "Tłumacz". W oknie edycji na dole znajdziesz przetłumaczony tekst. Zwracamy uwagę, że nasz translator polsko-ukraiński może tłumaczyć nie więcej niż 1000 symbolów za jednym razem.


 0 /1000

Ukraiński to język wschodniosłowiański z rodziny języków indoeuropejskich, używany głównie na Ukrainie. Jest to język ojczysty Ukraińców. Najbliższym krewnym ukraińskiego jest język białoruski. Oba języki zostały częściowo ukształtowane na bazie wspólnych dialektów, do XVI wieku oba narody miały wspólny zachodnioruski alfabet. Dialekty języka ukraińskiego są tradycyjnie podzielone na trzy grupy: dialekt południowo-zachodni, dialekt północny i dialekt południowo-wschodni, który stał się podstawą współczesnego języka literackiego. Kanonicznym szykiem wyrazów w języku ukraińskim, podobnie jak w prawie wszystkich językach indoeuropejskich, jest SVO (subject-verb-object lub podmiot-orzeczenie-dopełnienie). Ze względu na dużą elastyczność języka, inne szyki wyrazów są również powszechne. W języku ukraińskim występują cztery czasy czasowników: czas teraźniejszy, czas przeszły, czas zaprzeszły, czas przyszły. W czasie teraźniejszym i przyszłym czasowniki odmieniają się przez osoby i liczby, w czasie przeszłym - tylko przez liczby, a w liczbie pojedynczej - przez płeć. Ukraiński alfabet cyrylicki składa się z 33 liter: 20 spółgłosek, 2 półsamogłosek, 10 samogłosek i miękkiego znaku spółgłoskowego. Całkowita liczba osób posługujących się językiem ukraińskim na świecie waha się od 36 do 45 milionów.