Tłumacz z polskiego na rumuński

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(33 głosy, ocena: 4.9/5)  Bezpłatny polsko-rumuński tłumacz do tłumaczenia wyrazów, fraz i zdań. Dla polsko-rumuński tłumaczenia wprowadź polski tekst do okna w górze. Następnie, naciśnij zielony przycisk "Tłumacz" a tekst zostanie przetłumaczony.

 0 /5000


Alternatywny translator polsko-rumuński online

Aby przetłumaczyć z polskiego na rumuński, wprowadź tekst do górnego formularza edycji i naciśnij przycisk "Tłumacz". W oknie edycji na dole znajdziesz przetłumaczony tekst. Zwracamy uwagę, że nasz translator polsko-rumuński może tłumaczyć nie więcej niż 1000 symbolów za jednym razem.


 0 /1000

Rumuński jest oficjalnym i podstawowym językiem Rumunii i Mołdawii. Rumuński należy do wschodnioromańskiej podgałęzi języków romańskich, która rozwinęła się z kilku dialektów wulgarnej łaciny, które oddzieliły się od zachodnich języków romańskich między V a VIII wiekiem. Rumuński jest najbardziej osobliwym językiem w grupie języków romańskich, wykazując cechy języków mieszanych (kontaktowych) powstałych na styku kilku obszarów językowych wspólnej bałkańskiej unii językowej. Język rumuński odziedziczył pięć przypadków po łacinie, co odróżnia go od innych zachodnich języków romańskich, w których nie zachowały się żadne przypadki. W Republice Mołdawii często używa się alternatywnej nazwy dla języka rumuńskiego: "język mołdawski". Na poziomie legislacyjnym i w Konstytucji Mołdawii nazwa języka jest zapisywana jako rumuński. Język rumuński jest używany głównie w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej. Osoby mówiące po rumuńsku stanowią 0,5% światowej populacji i 4% światowej populacji romańskojęzycznej. W sumie 28-29 milionów ludzi mówi po rumuńsku, z czego około 24 miliony to rodzimi użytkownicy tego języka.