Tłumacz węgiersko-polski online darmowy

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(37 głosów, ocena: 4.7/5)  Darmowy węgiersko-polski tłumacz online, do tłumaczenia oddzielnych wyrazów, fraz i krótkich tekstów. Dla węgiersko-polski tłumaczenia wprowadź węgierski tekst do okna w górze. Następnie do uruchomienia węgierskiego tłumacza online naciśnij zielony przycisk "Tłumacz", a tekst zostanie przetłumaczony.

 0 /5000


Alternatywny translator węgiersko-polski online

Tłumacz online z węgierskiego na polski, pomoże przetłumaczyć oddzielne wyrazy, frazy, zdania i krótkie teksty. Ten tłumacz węgiersko-polski może przetłumaczyć nie więcej niż 1000 znaków za jeden przekład.


 0 /1000

Węgierski to język Węgrów, język urzędowy Węgier, regionalny język mniejszości w serbskiej prowincji Wojwodina. Tworzy grupę ugryjską w rodzinie języków ugrofińskich. Węgierski ma 14 fonemów samogłoskowych i 25 fonemów spółgłoskowych. Język węgierski ma specyficzny system dzierżawczy. Współczesny węgierski używa alfabetu łacińskiego. Alfabet węgierski składa się z 40 liter (14 samogłosek, 26 spółgłosek). Rozszerzony alfabet węgierski zawiera 4 dodatkowe litery (na dole), używane tylko dla słów obcego pochodzenia. Węgierski jest językiem syntetycznym. Aglutynacyjny charakter umożliwia gromadzenie przyrostków; nie ma płci gramatycznej. Istnieją przedimki określone i nieokreślone. Język ma bogaty system przypadków. Rzeczowniki mają 18 przypadków, które są regularnie tworzone za pomocą przyrostków. Węgierskie przymiotniki nie odmieniają się przez przypadki. Około 13 milionów ludzi posługuje się językiem węgierskim, z czego 10 milionów mieszka na Węgrzech.