Tłumacz arabsko-polski online darmowy

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(51 głos, ocena: 4.7/5)  Darmowy arabsko-polski tłumacz online, do tłumaczenia oddzielnych wyrazów, fraz i krótkich tekstów. Dla arabsko-polski tłumaczenia wprowadź arabski tekst do okna w górze. Następnie do uruchomienia arabskiego tłumacza online naciśnij zielony przycisk "Tłumacz", a tekst zostanie przetłumaczony.

 0 /5000


Alternatywny translator arabsko-polski online

Tłumacz online z arabskiego na polski, pomoże przetłumaczyć oddzielne wyrazy, frazy, zdania i krótkie teksty. Ten tłumacz arabsko-polski może przetłumaczyć nie więcej niż 1000 znaków za jeden przekład.


 0 /1000

Arabski należy do semickiej rodziny języków afroazjatyckich. Obecnie język arabski występuje w dwóch formach. Jedną z nich jest mnogość często bardzo różnych dialektów mówionych, których używają Arabowie z różnych krajów oraz arabski język literacki, który jest wspólny dla wszystkich Arabów. Arabski język literacki nie jest obecnie językiem ojczystym Arabów. Nie jest używany w mowie codziennej. Jednak nawet dziś, ze zmodyfikowanym słownictwem, jest używany w prawie wszystkich gazetach i książkach, a także często w radiu i telewizji. Język arabski charakteryzuje się wysoce rozwiniętą fleksją. Podobnie jak w innych językach semickich, arabski ma złożoną i nietypową morfologię, czyli metodę konstruowania słów z głównego rdzenia. W języku arabskim istnieje niekatenatywna morfologia "korzenia i wzoru": korzeń składa się z zestawu czystych spółgłosek (zwykle trzech), które tworzą przerywany wzór, tworząc słowa. W języku arabskim istnieją trzy przypadki: mianownik (przypadek podmiotu i predykatu nominalnego), dopełniacz (przypadek kontroli przyimkowej) i biernik (przypadek bezpośredniego dopełnienia). W języku arabskim występują tylko dwie płcie: męska i żeńska. Liczba w języku arabskim może być pojedyncza, podwójna i mnoga. Czasownik charakteryzuje się dużym rozwojem form czasownikowych: pojedynczy system koniugacji wszystkich czasowników; rozwinięty system form czasowych. Liczba osób posługujących się językiem arabskim i jego odmianami wynosi około 310 milionów, a około 270 milionów osób używa arabskiego jako drugiego języka. Język urzędowy wszystkich krajów arabskich. Jest także jednym z oficjalnych języków Izraela, Czadu, Erytrei, Dżibuti, Somalilandu, Somalii i Komorów. Pismo oparte jest na alfabecie arabskim. Język arabski zapisywany jest od prawej do lewej strony. W języku arabskim, w przeciwieństwie do języków z alfabetem łacińskim, nie ma wielkich liter, więc nazwy własne są zapisywane jak każde inne słowo.