Tłumacz turecko-polski online darmowy

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(82 głosy, ocena: 4.7/5)  Darmowy turecko-polski tłumacz online, do tłumaczenia oddzielnych wyrazów, fraz i krótkich tekstów. Dla turecko-polski tłumaczenia wprowadź turecki tekst do okna w górze. Następnie do uruchomienia tureckiego tłumacza online naciśnij zielony przycisk "Tłumacz", a tekst zostanie przetłumaczony.

 0 /5000


Alternatywny translator turecko-polski online

Tłumacz online z tureckiego na polski, pomoże przetłumaczyć oddzielne wyrazy, frazy, zdania i krótkie teksty. Ten tłumacz turecko-polski może przetłumaczyć nie więcej niż 1000 znaków za jeden przekład.


 0 /1000

Język turecki jest głównym przedstawicielem rodziny języków tureckich, która jest częścią ałtajskiej grupy językowej. Języki najbliższe tureckiemu pod względem leksykalnym, fonetycznym i składniowym to przede wszystkim bałkańsko-turecki język ludu Gagauz, rozpowszechniony na terytorium współczesnej Mołdawii, Rumunii i Bułgarii, oraz południowy dialekt języka Tatarów krymskich. Język azerbejdżański jest nieco bardziej oddalony od literackiego języka tureckiego. Po założeniu Republiki Tureckiej w 1923 r. pismo arabskie zostało zastąpione alfabetem łacińskim (1928 r.). Reforma językowa została zainicjowana i była wspierana przez turecki rząd republikański. W 1932 r. pod patronatem Mustafy Kemala Ataturka powstało Stowarzyszenie Języka Tureckiego (TDK). Jednym z zadań nowo utworzonego stowarzyszenia było zainicjowanie reformy językowej mającej na celu zastąpienie zapożyczonych słów pochodzenia arabskiego i perskiego tureckimi odpowiednikami. Zakazując używania importowanych słów w prasie, stowarzyszeniu udało się usunąć kilkaset obcych słów z języka i odtworzyć nowe, głównie z tureckich korzeni, a także ożywić starotureckie słowa, które nie były używane przez wiele stuleci.