Tłumacz włosko-polski online darmowy

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(274 głosy, ocena: 4.5/5)  Darmowy włosko-polski tłumacz online, do tłumaczenia oddzielnych wyrazów, fraz i krótkich tekstów. Dla włosko-polski tłumaczenia wprowadź włoski tekst do okna w górze. Następnie do uruchomienia włoskiego tłumacza online naciśnij zielony przycisk "Tłumacz", a tekst zostanie przetłumaczony.

 0 /5000


Alternatywny translator włosko-polski online

Tłumacz online z włoskiego na polski, pomoże przetłumaczyć oddzielne wyrazy, frazy, zdania i krótkie teksty. Ten tłumacz włosko-polski może przetłumaczyć nie więcej niż 1000 znaków za jeden przekład.


 0 /1000

Włoski jest językiem urzędowym Włoch, Watykanu, Słowenii, San Marino i Szwajcarii (wraz z niemieckim, francuskim i szwajcarskim retroromańskim). Włoski należy do rodziny języków indoeuropejskich grupy romańskiej, podgrupy języków włosko-romańskich. Włoski, jako język kultury renesansowej, miał znaczący wpływ na wiele języków Europy Zachodniej. Setki włoskich słów stało się częścią wielu języków. Włoski ma wiele dialektów, które bardzo się od siebie różnią. Podstawą oficjalnego języka włoskiego był dialekt toskański. Włoski jest szeroko stosowany w terminologii muzycznej i operowej: wiele włoskich słów związanych z muzyką stało się międzynarodowymi terminami, które weszły do różnych języków świata. Podstawowy alfabet włoski składa się z 21 liter: pięciu samogłosek (A, E, I, O, U) i 16 spółgłosek. W języku włoskim nie ma przypadków, są tylko przyimki. Rzeczownik ma tylko 2 rodzaje: męski i żeński. Czasownik w języku włoskim ma 8 czasów, 3 koniugacje i 4 tryby. Całkowita liczba osób posługujących się językiem włoskim wynosi około 85 milionów, z czego 62 miliony uważają włoski za swój język ojczysty.