Tłumacz estońsko-polski online darmowy

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 głosów, ocena: 0/5)  Darmowy estońsko-polski tłumacz online, do tłumaczenia oddzielnych wyrazów, fraz i krótkich tekstów. Dla estońsko-polski tłumaczenia wprowadź estoński tekst do okna w górze. Następnie do uruchomienia estońskiego tłumacza online naciśnij zielony przycisk "Tłumacz", a tekst zostanie przetłumaczony.

 0 /5000


Alternatywny translator estońsko-polski online

Tłumacz online z estońskiego na polski, pomoże przetłumaczyć oddzielne wyrazy, frazy, zdania i krótkie teksty. Ten tłumacz estońsko-polski może przetłumaczyć nie więcej niż 1000 znaków za jeden przekład.


 0 /1000

Estoński należy do południowej gałęzi języków fińskich z rodziny języków uralskich i jest drugim najbardziej rozpowszechnionym spośród wszystkich języków fińskich. Estoński jest językiem urzędowym Republiki Estońskiej, językiem urzędowym Zgromadzenia Bałtyckiego i Unii Europejskiej. Estoński jest językiem ojczystym dla około 1 miliona osób. Większość z nich (około 900 000 osób) to mieszkańcy Estonii. Zwykły szyk wyrazów w języku estońskim to SVO (podmiot-czasownik-przedmiot). Rzeczownik w języku estońskim nie ma kategorii płci. W języku estońskim występuje 14 przypadków. Dialekty estońskie są podzielone na dwie grupy - północną i południową, historycznie związane z miastami Tallinn na północy i Tartu na południu. Typologicznie język estoński jest formą przejściową od aglutynacyjnego do fuzyjnego. Estoński alfabet używa standardowych liter łacińskich z dodatkiem znaków diakrytycznych i składa się z 32 liter.