Tłumacz białoruski-polski online darmowy

Przyjazny w użytkowaniu serwis online do przekładu słów, zdań, tekstów z białoruskiego na polski. Tłumacz białoruski-polski ma ograniczenie na 1000 znaków za jeden przekład. Aby rozpocząć tłumaczenie tekstu z białoruskiego na polski, wprowadź białoruskich tekst do okna w górze. Tekst zostanie automatycznie skopiowany do dolnego okna. Aby przetłumaczyć tekst na białoruskich, kliknij na szary przycisk pod drugim oknem.

      

      

Zobacz także: Polsko-białoruski tłumaczenie